Voedselpakket aanvragen

Voor wie is er een voedselpakket beschikbaar?

In eerste instantie moet u een inwoner van de gemeente Aalsmeer (Aalsmeer/Kudelstaart) zijn. De hulp van de Voedselbank is bedoeld als noodhulp voor mensen met financiele problemen. Wij delen de voedselpakketten gratis uit aan mensen die echt niet rond kunnen komen. De Voedselbank hanteert verder de volgende (landelijke) criteria om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Deze criteria zijn:

  • Je verblijft legaal in Nederland;
  • Het besteedbaar leefgeld ligt onder de gestelde norm.
    Met besteedbaar leefgeld wordt bedoeld het inkomen dat overblijft na aftrek van de vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen, aflossing van schulden en dergelijke. Besteedbaar leefgeld is bedoeld voor variabele kosten van een huishouden, zoals eten en kleding.
Normbedragen

De normbedragen zijn per 17-9-2022 verhoogd. De nu geldende  normbedragen per maand zijn als volgt:

Basisbedrag per huishouden: € 190,-.
Per persoon: € 110,-.

De normbedragen worden dan in de navolgende situaties:

1 persoon was 250, wordt 300 Euro

2 personen was 350, wordt 410 Euro

3 personen was 450, wordt 520 Euro

4 personen was 550,  wordt 630 Euro

Etc.

Ook gelden er vanaf 1 januari 2022 ruimere interpretaties van uitgaveposten in sommige individuele gevallen. Daardoor voldoet men eerder aan de norm en kunnen meer huishoudens gebruik maken van de Voedselbank.

Aanvragen
Indien u in aanmerking wilt komen voor een voedselpakket, klik dan hier voor het aanvraagformulier of stuur een email aan aanmelden@voedselbankaalsmeer.nl.

Uiteraard zullen wij uw privacy bewaken en uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de beoordeling van uw aanvraag en de communicatie met u. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we u uitnodigen voor een intakegesprek. Deze gesprekken zijn op dinsdagavond.

Voedselhulp voor inwoners van Gemeente Aalsmeer