Organisatie

Doelstelling Stichting Voedselbank Aalsmeer
De Stichting Voedselbank Aalsmeer heeft een ideele doelstelling en is niet politiek of religieus gebonden.
De Voedselbank heeft geen winstoogmerk. Het ‘rendement’ ligt op het morele vlak. Hieronder wordt verstaan:

  • Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan door hen ‘met de daad’ te laten merken dat ze niet worden vergeten;
  • Een bijdrage leveren aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving;
  • Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. Dit bevordert het sociaal- maatschappelijk ondernemen en leidt tot een lagere milieubelasting.

Organisatie
De Voedselbank Aalsmeer (klik hier voor organogram) werkt uitsluitend met vrijwilligers (onbetaalde krachten).

We conformeren ons aan de richtlijnen van Voedselbanken Nederland en werken samen met Voedselbank Amsterdam (distributiecentrum voor Noord-Holland) en Voedselbank Haarlemmermeer.


distributiemagazijn van Voedselbank Amsterdam

Bestuur
Stichting Voedselbank Aalsmeer heeft een bestuur bestaande uit:
Koos Koelewijn (voorzitter)
bestuursvoorzitter@voedselbankaalsmeer.nl
Marjolijn Los
secretaris@voedselbankaalsmeer.nl
Jorinde Lagendijk (penningmeester) penningmeester@voedselbankaalsmeer.nl

Vacant

vrijwilligers@voedselbankaalsmeer.nl

We bestaan sinds 2012, zie Nieuwsbrief nummer 1.

Privacy
Hoe de Voedselbank Aalsmeer omgaat met de door u aan ons verstrekte gegevens kunt u lezen in het privacystatement.

Privacystatement

Verslaglegging

Financieel verslag 2022
Jaarverslag 2021
Financieel verslag 2021
Financieel verslag 2020
Jaarverslag 2020
Financieel verslag 2019
Financieel overzicht 2019
Jaarverslag 2018
Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2016
Jaarverslag 2017
Beleidsplan 2017-2018
Jaarverslag 2016
Financieel verslag 2015
Jaarverslag 2015
Financieel verslag 2014
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Financieel verslag 2013

Voor klanten die zich niet correct behandeld voelen is er op aanvraag een klachtenprocedure beschikbaar via info@voedselbankaalsmeer.nl

Voedselhulp voor inwoners van Gemeente Aalsmeer