Hoe kan ik helpen

De Voedselbank draait 100% op vrijwilligers. Al het voedsel dat wij uitdelen, wordt ons gratis aangeboden. Alle andere onkosten betaalt de Voedselbank uit giften.
Wij kunnen dus altijd hulp gebruiken, in allerlei vormen!

Donaties
Giften
De Stichting Voedselbank Aalsmeer zamelt niet alleen levensmiddelen in. Ook geld is bittere noodzaak voor de continuïteit van de activiteiten. Denk hierbij aan exploitatiekosten zoals huur opslagruimte, energiekosten, telefoon/computer, kantoorbenodigdheden en verzekeringen.

Zonder bijdragen van bedrijven en particulieren kunnen wij niet bestaan. Daarom roepen we u op om geld te doneren. Op de contactpagina vindt u ons bankrekeningnummer.

Stichting Voedselbank Aalsmeer is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Financiële giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Voedingsmiddelen
Al het voedsel dat de Voedselbank uitdeelt, wordt geschonken.
Heeft u voedingsmiddelen die u aan de Voedselbank wilt geven, waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet verlopen is?

Stuur een email aan voedseldonatie@voedselbankaalsmeer.nl

of bel met Koos Koelewijn, interim coordinator Voedselverwerving, op telefoonnummer 06-37471838.

Of lever het in op de volgende locatie :

In Kudelstaart :
Esmeralda Pike
Burggravenambacht 1
1433 NR
Kudelstaart

Kassabonnen
Kassabonnen van de Hoogvliet kunnen worden ingeleverd op onderstaande adressen :

Boomgaard 69, 1432 LD, Aalsmeer (Nieuw Oosteinde)
Burggravenambacht 1, 1433 NR, Kudelstaart
Jasmijnstraat 6, 1431 RJ, Aalsmeer Hornmeer

Sponsoren
Zonder hulp van derden is het werk van de Voedselbank Aalsmeer niet mogelijk.
We zijn bijzonder blij met de steun (financiëel of in goederen) die we krijgen van onze sponsoren.

Vrijwilligers
De Voedselbank Aalsmeer is een organisatie die in alle geledingen uitsluitend met vrijwilligers werkt.
Klik hier als u ook vrijwilliger bij de voedselbank wilt worden.

Eigen inzamelingsactie
Wilt u in actie komen voor de Voedselbank? Fantastisch! Lees hieronder de do’s en dont’s.
Wilt u bedrijven/organisaties/instellingen/particulieren benaderen om sponsor te zijn van uw Voedselbank-actie? Wij stellen het op prijs als u vooraf met het bestuur van Voedselbank Aalsmeer afstemt welke bedrijven/organisaties/instellingen/particulieren u wilt benaderen. Daarmee worden misverstanden of erger voorkomen.
De naam Voedselbank is beschermd. Op ons logo rust copyright. Publicatie of gebruik van het Voedselbank-logo door derden is uitsluitend toegestaan nadat hiervoor toestemming is verleend door het bestuur van Voedselbank Aalsmeer, of wanneer u hiertoe bent uitgenodigd door bestuursleden van Voedselbank Aalsmeer, bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, en overige social media kanalen.
Het is derden niet toegestaan om te handelen uit naam van Voedselbank Aalsmeer. De indruk mag niet worden gewekt dat uw actie vanuit Voedselbank Aalsmeer wordt georganiseerd. Neem dus geen contact op met bedrijven/organisaties/instellingen uit naam van Voedselbank Aalsmeer, maar maak in al uw uitingen nadrukkelijk duidelijk dat het om uw eigen initiatief gaat ten bate van Voedselbank Aalsmeer.
Slaagt u erin om met uw actie voor Voedselbank Aalsmeer de media te bereiken? Laat dit voorafgaande aan de uitzending of publicatie weten aan het bestuur van Voedselbank Aalsmeer. De Voedselbank kan zich dan voorbereiden op vragen die mogelijk gesteld zullen worden naar aanleiding van de uitzending of publicatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Voedselhulp voor inwoners van Gemeente Aalsmeer