FAQ

Vragen die ons regelmatig gesteld worden (ook wel ‘frequently asked questions’, of kortweg FAQ’s genoemd) vindt u onderstaand.

Vragen over het aanvragen van een voedselpakket

Kunnen alleen mensen met recht op een bijstandsuitkering gebruik maken van de voedselbank?
Nee, bepalend is het bedrag dat mensen maandelijks tot hun beschikking hebben als leefgeld, zie onze pagina om een voedselpakket aan te vragen.

Voor wie is er een voedselpakket beschikbaar?
Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank worden verstrekt, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Ze zijn niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.
Tijdens een intakegesprek toetsen we daarom aan de hand van landelijke voedselbankcriteria of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Voedselpakketten worden ter beschikking gesteld aan huishoudens waarvan het inkomen per maand zo laag is dat na aftrek van de vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen, schulden, enz. minder geld dan het normbedrag overblijft om te besteden aan eten, kleding en andere zaken.

Het normbedrag besteedbaar leefgeld gaat per 1-1-2020 voor een eenpersoonshuishouden uit van maximaal E135,- per maand vrij te besteden. Voor meerpersoonshuishoudens wordt daarbij opgeteld: Per volwassene of kind: E95,-

Hoe lang krijgt u het voedselpakket?
Zodra uw voedselpakketaanvraag door de Voedselbank is toegekend, heeft uw huishouden recht op een voedselpakket zo lang als u aan de norm voldoet. Indien nodig, kunt in aanmerking komen voor verlenging van voedselhulp, met een maximum periode van 3 jaar. Dit is gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering.

Hoe vraag ik een voedselpakket aan?
Iemand die in aanmerking wil komen, kan rechtstreeks contact met ons opnemen. Er volgt dan een intakegesprek. Aan de hand van het intakegesprek bepalen we of u wel of niet in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Vragen over de intake na aanvraag

Welke documenten moet ik meenemen naar het intakegesprek?
Voor het intakegesprek (eerste gesprek) wordt u verzocht de volgende documenten mee te nemen:

  • Identiteitsbewijs;
  • 3 maanden (aaneengesloten) bankafschriften (aan de hand waarvan mede inzage gegeven wordt in onderstaande gegevens);
  • Inkomensverklaring (loon of uitkering);
  • Voorlopige teruggave van de belasting;
  • Bewijzen (kamer)huur en huurtoeslag;
  • Betalingsbewijzen elektra, gas en water;
  • Gemeentelijke belasting;
  • Bewijzen schulden en aflossingen en eventuele schuldsaneringpapieren;
  • Ziektekostenverzekering en zorgtoeslag; evt. overige verzekeringen;
  • Waar mogelijk een ondersteunende brief van een verwijzer.

Mensen die al budgettering hebben (in de schuldsanering zitten) en leefgeld ontvangen van de budgetbeheerder, hoeven geen bewijzen van inkomsten en uitgaven mee te nemen, maar wel een budgetbeheer maandafschrift.

Vragen over de aard van de voedselpakket

Is het voedsel dat in de pakketten zit niet over de uiterste houdbaarheidsdatum en/of is het nog wel te eten?
Wij houden ons aan de regels van de NVWA en al het voedsel dat via de voedselbank verdeeld wordt, voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria zoals de leverancier aan ons heeft doorgegeven en/of de Voedsel en Warenautoriteit ons voorschrijft. In tegenstelling tot winkels, mag de Voedselbank bepaalde artikelen ook na de houdbaarheidsdatum (THT) doorgeven conform een door de Voedsel- en Warenautoriteit vastgestelde tabel (Houdbaarheidstabel NVWA, infoblad 76).

Waarom stellen bedrijven voedsel, wat dus nog goed is, beschikbaar?
Daar zijn tal van redenen voor, b.v. een pallet met blikgroente valt om waardoor de blikken lichte beschadiging oplopen. Die blikken zijn in de winkel niet meer te verkopen maar het voedsel is kwalitatief nog uitstekend.
Ander voorbeeld: de houdbaarheidsdatum ligt nog 10 dagen in de toekomst. Een winkel accepteert dit niet meer en de fabrikant moet zo’n partij anders vernietigen.

Vragen over het nut van de voedselbank

Span je met de voedselbank niet het paard achter de wagen? Ofwel, ben je niet bezig met symptoombestrijding in plaats van de oorzaak weg te nemen.
Zoiets moet toch in het welvarende Nederland niet nodig zijn?

Voor tal van problemen waar minima mee kampen zijn al diverse hulpinstanties. De Voedselbank is een aanvullende mogelijkheid om de directe (voedsel)nood te lenigen (middels voorkoming van verspilling) en is dus bedoeld als noodhulp. De (politieke) discussie waarom mensen in deze situatie terecht zijn gekomen ligt primair op het terrein van andere organisaties.

Voedselhulp voor inwoners van Gemeente Aalsmeer